Články


Místnost na manuální terapie pro psy jsem se snažila zařídit tak, aby se v ní cítili pejsci i jejich majitelé příjemně :)

Několikrát ročně nabízím termíny pro celostní manuální terapie v Kraslicích v Karlovarském kraji. Jelikož zde ale nemám vhodné zázemí, uskutečňují se terapie pouze u vás doma. Cestovné si v tomto případě nepočítám. Termíny najdete v příslušné kolonce v Ceníku a vždy o nich budu včas informovat v příspěvku na Facebookové stránce.