♥ Manuální terapie pro psy ♥

Lovely Smile –  Gentle touch for dogs

Manuální terapie, kterou nabízím, má celostní charakter = je ošetřováno celé tělo zvířete.


Při terapiích čerpám ze znalostí z kurzů Dornovy metody a Osteodynamiky®, které jsem absolvovala (viz sekce Něco o mně), a to jak z praktické, tak teoretické části, z dalších kurzů, seminářů, webinářů, odborných knih, asistencí na kurzech, supervizí a samozřejmě z vlastní praxe. Člověk se neustále učí něco nového, je to nekonečná cesta :).

Ošetření pejska provádím jemnými manuálními technikami – to znamená, že při nich používám ruce a pracuji jemnými, plynulými doteky bez trhavých pohybů. V dnešní době se bohužel často zapomíná na to, jak dobrým, užitečným a citlivým nástrojem ruce jsou. Věnuji se celému tělu psa, nejen případné problémové oblasti.

Tyto techniky za pohybu ošetřují celý opěrný aparát – všechny jeho části, mezi které patří klouby, kosti, chrupavky, vazy, šlachy a fasciální systém, který je součástí všech složek organismu a propojuje všechny orgánové soustavy. Pracuji pouze s přirozeným pohybem těla – tedy s takovým pohybem, který pes v běžném životě sám dělá.

K čemu je celostní manuální terapie pro psy dobrá?

Záměrem holistické manuální terapie je obnova, zlepšení nebo zachování správné funkce celého pohybového a opěrného aparátu. Reguluje chybné napětí pojivových tkání a chybné postavení kostí v kloubních spojeních, uvolňuje stažené, slepené a nepohyblivé fasciální struktury, podporuje jejich hydrataci a obnovuje vzájemnou skluznost. Řeší příčiny i důsledky. Dochází ke zlepšení funkce celého těla, a to včetně orgánů, a ke změnám na buněčné úrovni, což zlepšuje látkovou výměnu a urychluje regeneraci tkání a nervů. Díky opakovanému přirozenému pohybu a neinvazivním dotekům dojde k relaxaci (uvolnění) tkání.

Uvolnění fascií umožní volný pohyb (drenáž a cirkulaci) důležitých tekutin v těle – krev, lymfa, tkáňová tekutina – a transport důležitých látek k buňkám. Při viscerální manipulaci se ošetřují fasciální systémy orgánových soustav, zlepšuje se mobilita a motilita orgánů.

Proč chodit na manuální terapie s pejskem preventivně? 

Ideální je, když se člověk o své tělo, v našem případě o tělo psa, stará preventivně, a ne až když se vyskytne problém. Preventivní terapie dokáží odhalit problémy v jejich počátku – ve chvíli, kdy se ještě nijak neprojevují navenek (například změnou pohybu nebo bolestí). Když se tyto funkční změny zavčas odstraní, lze díky tomu předejít rozvoji nemocí opěrného aparátu. Časové rozmezí preventivních terapií je individuální – záleží na věku, životním stylu, sportovních aktivitách a zdravotním stavu pejska.

V průběhu života psa dochází k mnoha situacím, které mají vliv na mechanické posuny kostí. Nejedná se pouze o ty očividné, mezi které patří například větší úrazy, pády nebo autonehody, ale i velké zatížení v podobě sportovních nebo pracovních výkonů nese riziko. Svůj podíl má i špatné zacházení (trhání vodítkem za obojek, vytahování končetin při stříhání srsti/drápů nebo utírání tlapek, při oblékání oblečků, klouzající podlaha, tahání za ocas, skoky z výšky a další).

Proč jsou mechanické posuny kostí problém? 

Protože naruší správný pohyb v kloubu, kvůli tomu se opotřebuje chrupavka na koncích kostí a rozvine se artróza. Mimoto se zvýší napětí všech okolních tkání (svalů, vazů, šlach, fascií), nebo dokonce dojde k útlaku míchy a míšních nervů. Na pejskovi mechanické posuny kostí často hned neuvidíte, většinou nejeví žádné známky zranění, ale časem si všimnete, že začal kulhat, nemůže se otočit do strany, zvláštně chodí (vytvoří si špatné pohybové vzorce, pomocí kterých se snaží vyhnout bolesti) nebo trpí bolestí. Preventivní manuální terapie je u pejsků tedy velmi opodstatněná, jelikož stačí jedno uklouznutí na mokré trávě, kterého si ani nemusíte všimnout a je zaděláno na problém.

Jaké jsou mé zásady? 

Mé motto "Gentle touch for dogs" (jemný dotek pro psy) přesně vyjadřuje základní princip manuální terapie, kterou provádím. Přistupuji k tělu pejska s citem, respektem, trpělivostí. Při terapii se soustředím pouze na přítomný moment – na stav tkání, místo, které právě ošetřuji, na reakce psa. S pejskem se snažím vybudovat si vztah založený na vzájemné důvěře, nespěchám, mé pohyby jsou plynulé a harmonické. Snažím se nastolit rovnováhu v těle i duši zvířete.

.
Holistická manuální terapie jemně ošetřuje celé tělo pejska
Holistická manuální terapie jemně ošetřuje celé tělo pejska

Co se děje s tělem pejska po holistické manuální terapii?

Uvolnění kloubů a tkání vede k vyplavení nahromaděných toxinů (detoxikaci organismu) a na přechodnou dobu se zvýší činnost jater, střev, ledvin, plic a kůže. Z toho důvodu může mít pes po terapii průjem, může se objevit i nadměrné močení, výjimečně zvracení. Toxiny se vyplavují i díky uvolnění fascií v podkoží, což může vést k únavě, zvýšené teplotě a/nebo bolesti celého těla. Je to známka toho, že lymfatický systém začal intenzivně pracovat

Proto je důležité, aby se pejskovi po terapii dopřál klid pro odpočinek a regeneraci a dostatek tekutin.

.


Manuální terapie není náhradou veterinární péče ani náhradou vyšetření u veterinárního lékaře. Pokud nepřicházíte na preventivní ošetření a vaše zvíře má nějaké zdravotní obtíže, měl by jej vždy vidět nejdříve veterinární lékař!

Nejnovější články na našem blogu

Místnost na manuální terapie pro psy jsem se snažila zařídit tak, aby se v ní cítili pejsci i jejich majitelé příjemně :)

Několikrát ročně nabízím termíny pro celostní manuální terapie v Kraslicích v Karlovarském kraji. Jelikož zde ale nemám vhodné zázemí, uskutečňují se terapie pouze u vás doma. Cestovné si v tomto případě nepočítám. Termíny najdete v příslušné kolonce v Ceníku a vždy o nich budu včas informovat v příspěvku na Facebookové stránce.